Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מכל בשמים

מכל בשמים

מכל בשמים

כסף רקוע, מקודח וחקוק

מתנת אריקה ולודוויג יסלזון, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

B90.0090

124/564

אמנות ותרבות יהודית

הברכה על "מיני בשמים" היא אחת הברכות הנאמרות בטקס ההבדלה עם צאת השבת. מכלים לבשמים בהשראת מבנים אדריכליים שימשו להבדלה כבר במאה ה-16, והמגדל הנראה כאן הוא מן המוקדמים ביותר המוכרים לנו. ככל הנראה הושפעה צורתו מעיצוב אדריכלי של כלים ששימשו בכנסייה, וחוקרים חלוקים בדעתם אם נוצר מלכתחילה ככלי להבדלה, או הוסב לכך רק בשלב מאוחר יותר.