Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פרוכת מ"בית-אל", בית-הכנסת של קהילת יהודי בגדאד בהודו

פרוכת מ

פרוכת מ"בית-אל", בית-הכנסת של קהילת יהודי בגדאד בהודו

רקמת חוטי מתכת על קטיפת משי, צמר באריגת קשמיר ואריג כותנה

כתובת הקדשה לעילוי נשמת אהרן שלום יחיא שלמה גבאי

אורך 218 ס"מ, רוחב 133 ס"מ

מתנת תנועת המושבים, תל-אביב, באמצעות הרב מנחם הכהן

מס' רישום:

B83.0864

152/238

אמנות ותרבות יהודית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

סלפק, ערפה, (עורכת), יהודי הודו: בני-ישראל, קוצ'ינים, בגדאדים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1995, עברית / אנגלית