Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תיק ורימונים לספר תורה מגרוזיה מחופים קטיפה שחורה

תיק ורימונים לספר תורה מגרוזיה מחופים קטיפה שחורה

תיק ורימונים לספר תורה מגרוזיה מחופים קטיפה שחורה

התיק: עץ, אריג קטיפה, סרט מתכת מוזהב ומסמרות
הרימונים: קטיפת משי על עץ ומתכת וסרט מתכת מוזהב

התיק: גובה 69 ס"מ, רוחב 122 ס"מ
הרימונים: גובה 28 ס"מ, קוטר 7.5 ס"מ

מתנת בית-כנסת קולאשי, גרוזיה, באמצעות לילי מגן, חולון

מתנת בית הכנסת המרכזי, קוטאיסי, גרוזיה, באמצעות מר לוי בר תקווה, ירושלים

מס' רישום:

B95.0244, B08.1138(a-b)

145/045, 147/415(a-b)

אמנות ותרבות יהודית