Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כיסאות לחתן-תורה וחתן-בראשית

כיסאות לחתן-תורה וחתן-בראשית

כיסאות לחתן-תורה וחתן-בראשית

בית-הכנסת של משפחת קזיס

עץ מגולף ומוזהב

גובה 121.5 ס"מ, רוחב 60 ס"מ

מתנת ד"ר יהונתן פראטו, ירושלים, לזכר אביו דוד פראטו זצ"ל, הרב הראשי של רומא

מס' רישום:

B72.0161(a-b)

אמנות ותרבות יהודית

בשמחת-תורה קוראים בפרשה האחרונה בתורה ומייד אחריה בפרשה הפותחת את ספר בראשית. המתכבדים בקריאה מכונים חתן-תורה וחתן-בראשית. כיאה למעמדם זוכים החתנים לכבוד גדול. בעבר נהגו בני הקהילה ללוותם בתרועות ובריקודים אל בית-הכנסת ולאחר התפילה לביתם. בזמן התפילה יש הנוהגים להושיבם על כיסאות מפוארים, כמו אלה המוצגים כאן, שהוצבו על-פי-רוב משני צדי ארון הקודש.