Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

טביעת חותם, כתובת לא קריאה

טביעת חותם, כתובת לא קריאה

טביעת חותם, כתובת לא קריאה

טין

קוטר 1 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1968-252/13

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

בבניין מינהלה שנחשף בלכיש נמצא פך קטן ובתוכו 17 טביעות חותם. ייתכן שהטביעות נשמרו כאישור שהמסמכים שחתמו נפתחו.