Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

טביעת חותם: [ ] גג[יהו]

טביעת חותם: [    ] גג[יהו]

טביעת חותם: [ ] גג[יהו]

טין

קוטר 1 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1968-252/13

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

בבניין מינהלה שנחשף בלכיש נמצא פך קטן ובתוכו 17 טביעות חותם. ייתכן שהטביעות נשמרו כאישור שהמסמכים שחתמו נפתחו.