Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

טביעת חותם:

טביעת חותם:

טביעת חותם:

[ל]שבניהו [עבד/בן] המלך

טין

גובה 1 ס"מ, רוחב 0.9 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1968-252/5

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

בבניין מינהלה שנחשף בלכיש נמצא פך קטן ובתוכו 17 טביעות חותם. ייתכן שהטביעות נשמרו כאישור שהמסמכים שחתמו נפתחו.