Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

טביעת חותם:

טביעת חותם:

טביעת חותם:

לנריהו [ב]ן פרעש

טין

גובה 1.2 ס"מ, רוחב 1 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1968-252/3

ארכיאולוגיה/ימי הבית הראשון והתקופה הפרסית

בבניין מינהלה שנחשף בלכיש נמצא פך קטן ובתוכו 17 טביעות חותם. ייתכן שהטביעות נשמרו כאישור שהמסמכים שחתמו נפתחו.