Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתר תורה

כתר תורה

כתר תורה

כסף יצוק, רקוע, מוחתם וחרות

כתובות: "כתר תורה", "שמואל כהן נשיא"

גובה 20 ס"מ, קוטר 19 ס"מ

שאילת קבע מאת הקהילה היהודית, סורינם

מס' רישום:

L-B00.0007

146/081

אמנות ותרבות יהודית

כתר התורה הוא דוגמה אופיינית לצורפות ההולנדית במאה ה-17. תורמו, שמואל כהן נשיא, ששמו חרות בגב הכתר, היה דמות חשובה בקהילת יהודי סורינם. הוא רכש את הקרקע שבית-הכנסת הראשון בסורינם נבנה עליה, תרם את הכסף להקמתו ונודע בעיקר כמפקד המשמר הצבאי שהגן על רכוש היהודים מפני התקפותיהם העוינות של האינדיאנים.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005