Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תיק ורימונים לתורה מלוב

<b>תיק ורימונים לתורה מלוב</b>

תיק ורימונים לתורה מלוב

תיק לספר תורה עטוי יריעה שחורה
התיק משנת תרמ"ט (1889)
עץ מגולף ויריעת כותנה
התיק מתנת תנועת המושבים, תל-אביב, באמצעות הרב מנחם הכהן וברכה יניב, סקר בתי-הכנסת, המרכז לאמנות יהודית, האוניברסיטה העברית, ירושלים
היריעה מתנת ד"ר נאורי מבית-הכנסת טריפולי, רומא
B84.0695, B09.0543, 145/031, 154/073

רימונים לתורה
המאה ה-20
עץ מגולף וצבוע
מתנת תנועת המושבים, תל-אביב, באמצעות הרב מנחם הכהן
B84.0698, 147/293

אמנות ותרבות יהודית