Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פרוכת

פרוכת

פרוכת

רקמת חוטי משי וזהב ואפליקציה על אריג קטיפת משי

כתובת: "נדבה לה' טובלי בכמ"ר [בת כבוד מורנו רבי] יוסף כהן רופא תמרי זצ"ל [זכר צדיק לברכה] שנת שס"א"

גובה 237 ס"מ, רוחב 130 ס"מ

מתנת לילי וישראל פרי לידידים הבריטים של המוזיאונים לאמנות בישראל, לזכר הוריו של ישראל, גרטרוד ויעקב פרידמן

מס' רישום:

B07.0320

152/295

אמנות ותרבות יהודית