Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתר תורה מעוטר בדגמים של שריגי גפן

כתר תורה מעוטר בדגמים של שריגי גפן

כתר תורה מעוטר בדגמים של שריגי גפן

כסף רקוע, יצוק, חקוק ומוזהב חלקית

כתובת מציינת את שם הצורף ואת שנת ההקדשה

גובה 40 ס"מ, קוטר 23.1 ס"מ

אוסף שטיגליץ, ניתן למוזיאון בעזרת תרומה מאת אריקה ולודוויג יסלזון, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מוזיאון ישראל, ירושלים
מס' רישום:

B86.0184

146/064

אמנות ותרבות יהודית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בנז'מין, חיה, אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1987, עברית / אנגלית