Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

תיק לספר תורה

תיק לספר תורה

תיק לספר תורה

עץ מצופה קטיפת כותנה ופח פליז גזור, חקוק וצבוע

כתובות ובהן פסוקים מהתנ"ך, שם התורם - אברהם משה, לזכר אשתו שרה - ושנת ההקדשה

גובה 136 ס"מ, קוטר 31 ס"מ

רכישה באמצעות ברכה יניב, סקר בתי-הכנסת, המרכז לאמנות יהודית, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ואבא בן יוסף נעמת

מס' רישום:

B87.1187

145/034

אמנות ותרבות יהודית