Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתר תורה מעוטר בדגם אצטרובל

כתר תורה מעוטר בדגם אצטרובל

כתר תורה מעוטר בדגם אצטרובל

כסף חקוק, יצוק ומקודח

כתובות: על המגיניות הפסוק ממסכת אבות ושנת ההקדשה; במרכז: "הכתר הזה שולחים אנחנו אלעזר ואשתו מינדיל טאלטשינסקי יחיו לביה"כ אשר בביה"חד [בבית הכנסת החדש] עיר צפת למזכרת נשמת בתינו ראדול ז"ל ואין ביד מי למכור אותו אפילו לדבר מצוה"

גובה 34.7 ס"מ, קוטר 18.3 ס"מ

אוסף שטיגליץ, ניתן למוזיאון בעזרת תרומה מאת אריקה ולודוויג יסלזון, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

חתימת איכות הכסף

מס' רישום:

B86.0188

146/068

אמנות ותרבות יהודית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בנז'מין, חיה, אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1987, עברית / אנגלית