Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לבוש גבר מבוכארה

<b>לבוש גבר מבוכארה</b>

לבוש גבר מבוכארה

מעיל עליון
קטיפת משי, רקמת חוטי זהב, כסף ומשי

מעיל תחתון
אריג משי צבוע בצביעת איקט

רכישה בנדיבות קרן שץ

מס' רישום:

B66.08.1190, B64.11.3890

אמנות ותרבות יהודית

עושרה ומעמדה הרם של קהילת הסוחרים בבוכארה משתקף היטב בשפעת האריגים המרכיבים את בגדי הגבר הצבעוניים. אלו הן גלימות רחבות ידיים שלבשו זו על זו יהודים ומוסלמים, ואמירים נהגו להעניקן במתנה למי שחפצו ביקרו.