Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לבוש אישה מאפגניסתאן בצאתה לרחוב

<b>לבוש אישה מאפגניסתאן בצאתה לרחוב</b>

לבוש אישה מאפגניסתאן בצאתה לרחוב

באמצע המאה ה-20 לא נבדלו בגדי היומיום של נשות הראת היהודיות מאלה של שכנותיהן. ואולם בצאתן לרחוב התעטפו בכיסויים שונים. היהודיות עטו יריעת מעטפת שחורה ('צ'אדר') ואת פניהן כיסו ברעלה לבנה מעוטרת ברקמת חירור, שאפשרה לראות מבעדה, ואילו הנשים המוסלמיות התכסו במעטה אחד רחב וצבעוני ('צ'אדר בוּקרה') שהסתיר את כל גופן מכף רגל ועד ראש ובו רק פתח מרושת באזור העיניים.

יריעת מעטפת ('צ'אדר')
אריג כותנה

רעלה ('רוּ-בַּנד')
אריג כותנה, רקמת חירור בחוטי משי

רכישה בנדיבות שרלוט וד"ר וילי רבר, ולבלה, שווייץ

מס' רישום:

B77.0466, B71.0526

אמנות ותרבות יהודית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

יוהס, אסתר (עורכת), ארון הבגדים היהודי מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2014

תערוכות:

שפת הלבוש: ארון הבגדים היהודי, מוזיאון ישראל, ירושלים, 11/03/2014 - 07/03/2015