Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לבוש אישה מאתיופיה

<b>לבוש אישה מאתיופיה</b>

לבוש אישה מאתיופיה

לובן הבגדים ורצועת הרקמה הצרה המעטרת אותם אופייניים ללבוש נשות אתיופיה היהודיות והלא-יהודיות כאחד. מעמדה החברתי של הלובשת, עיסוקה ואף מצב-רוחה ניכרים באופן לבישת ה'שָמָה' יריעת עטיפה שנכרכת באתיופיה מעל לבגד העיקרי.
בראשית המאה ה-20, לאחר חשיפתם של יהודי אתיופיה ליהדות העולם, בחרו בני הקהילה להדגיש את זהותם הלאומית גם בלבושם והוסיפו למגוון דגמי הרקמה מגן דויד ומנורה.

שמלה
אריג כותנה, רקמת חוטי כותנה

יריעת עטיפה ('שמה')
אריג כותנה

חגורה
אריג כותנה

רכישה בנדיבות קרן פריץ וקמילה הולנדר, שטוקהולם

רכישה בנדיבות עוזי צוקר ורעייתו, ניו-יורק

מתנת אורה ואבי מזרחי, ירושלים

מס' רישום:

B88.0459, B92.0799, B92.0802

אמנות ותרבות יהודית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

יוהס, אסתר (עורכת), ארון הבגדים היהודי מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2014