Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לבוש אישה מהודו

<b>לבוש אישה מהודו</b>

לבוש אישה מהודו

בהודו מעולם לא הוטלו על היהודים איסורים או הגבלות בתחום הלבוש ולכן הם לא נבדלו בלבושם מכלל האוכלוסייה. 'סארי' הוא בגד הנשים הנפוץ והאופייני ביותר בכל רחבי הודו בקרב בנות כל הדתות ובכל התקופות, והוא מוכר בצורתו זו מן המאה ה-1 לספירה. טיב האריג, צבעוניותו ועושרו יכולים ללמד על שיוכה החברתי של הלובשת ועל מקום מגוריה ואופן כריכתו לגוף יכול ללמד על עיסוקה.

מעטפת לאישה ('סארי')
אריגי כותנה ומשי

חולצה
ברוקד משי

רכישה בנדיבות קרן הברונית אליכס דה-רוטשילד, פריז

מס' רישום:

B84.0346, B00.0927

אמנות ותרבות יהודית