Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

לבוש הרב ששון כדורי - הרב הראשי האחרון של יהודי עיראק

<b>לבוש הרב ששון כדורי - הרב הראשי האחרון של יהודי עיראק</b>

לבוש הרב ששון כדורי - הרב הראשי האחרון של יהודי עיראק

תלבושת זו היתה שייכת לחכם באשי ששון כדורי (1971-1880) ששימש בתפקידו משנות ה-20 של המאה ה-20 ועד יומו האחרון. הלבוש על גלימותיו הרבות אפיין את לבושם של רבני עיראק מסוף המאה ה-19 עד אמצע המאה ה-20. גלימת הפסים מעוצבת בגזרה עות'מאנית מסורתית, גלימת האמצע תפורה במכונה והגלימה העליונה היתה נחלתם של מכובדים ברחבי המזרח-התיכון. יותר מכול ייחדה את הופעתו המצנפת שלראשו. היא היתה מורכבת מתרבוש עם ציצה, שחובר לו גליל אריגים נוקשה מצופה בצעיף קשמיר רקום.

גלימה תחתונה
אריג משי וסטין כותנה מדמשק

גלימה אמצעית
אריג צמר תעשייתי

גלימה עליונה
אריג שׂער גמלים, עיטור בפתילי משי אחוזים

מצנפת
התרבוש: אריג צמר לבוד וציצת חוטי משי
הטורבן: אריג צמר באריגת קשמיר

מתנת משפחת הרב: שאול ששון, לונדון, ויקטוריה ניסים ומרסל צמח, גבעתיים, ד"ר מאיר ששון, תל-אביב, סלמן ששון, קליפורניה

מס' רישום:

B82.0346, B82.0345, B83.0205, B82.0342

אמנות ותרבות יהודית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

יוהס, אסתר (עורכת), ארון הבגדים היהודי מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2014