Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מנורת חנוכה מעוטרת בתמונה מחזון זכריה

מנורת חנוכה מעוטרת בתמונה מחזון זכריה

מנורת חנוכה מעוטרת בתמונה מחזון זכריה

כסף יצוק, רקוע, חרות ומוזהב חלקית
כתובת: "וזה מעשה המנורה / ויעש את המנורה / זהב וכו' ירכה, וקנה גביעות כפתורים ופרחיה ממנה היו" (לפי שמות כה: לא), "נעשה ממעות של בית כניסתנו כנסת / ציציליאני יע"א בש' / רני ושמחי לפ"ק"

כתובת: "וזה מעשה המנורה / ויעש את המנורה / זהב וכו' ירכה, וקנה גביעות כפתורים ופרחיה ממנה היו" (לפי שמות כה: לא), "נעשה ממעות של בית כניסתנו כנסת / ציציליאני יע"א בש' / רני ושמחי לפ"ק"

גובה 64 ס"מ, רוחב 44 ס"מ

מתנת הקהילה היהודית, רומא

מס' רישום:

B51.04.0247

118/345

אמנות ותרבות יהודית

המנורה היתה שייכת לבית-הכנסת "הסיציליאני", אחד מחמשת בתי-הכנסת שפעלו בגטו היהודי ברומא ואוחדו בשנת 1870. עיצובה ייחודי וכולל מנורה זקופה בדגם מנורת המקדש. המנורה יחד עם דופן הרקע מעוצבים כאיור לחזון זכריה: "...ואומר אליו מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה; ואען שנית ואומר אליו מה שתי שיבולי הזיתים אשר ביד שני צנתרות הזהב המריקים מעליהם הזהב; ויאמר אלי לאמור הלוא ידעת מה אלה ואומר לא אדוני; ויאמר אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ" (זכריה ד: יא-יד).