Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

חומש דה-קאסטרו

חומש דה-קאסטרו

חומש דה-קאסטרו

כתב יד בדיו חומה כהה ואדומה, טמפרה ועלה כסף על קלף; כתב אשכנזי מרובע ואשכנזי בינוני

אורך 46 ס"מ, רוחב 31 ס"מ

נרכש בעצת יוסף וקרולין גרוס ובעזרת ידידי מוזיאון ישראל

מס' רישום:

B78.0997

180/094

אמנות ותרבות יהודית

את כתב-היד הזמין יוסף בן אפרים לשימוש פרטי ולקריאה בבית-הכנסת, ופרט לספרי התורה יש בו גם הפטרות וחמש המגילות. הוא כולל מסורה, תרגום אונקלוס - תרגום התורה לארמית - וכן פירוש רש"י (רבי שלמה בן יצחק, 1040- 1105) שחלקים ממנו לא היו מוכרים קודם. מילת הפתיחה של כל אחד מהספרים כתובה באותיות גדולות ומפוארות, ולפעמים מלווה באיור; ספר בראשית למשל נפתח בתיאור אדם וחווה ובאיורים מן הבריאה ומגילת אסתר נחתמת באיור המתאר על פני עמוד שלם את תלייתם של המן ובניו.