Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מנורת חנוכה מעוטרת במנורת שבעת הקנים

מנורת חנוכה מעוטרת במנורת שבעת הקנים

מנורת חנוכה מעוטרת במנורת שבעת הקנים

פח-פליז מקודח וחרות ופליז יצוק

כתובות: "אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" (במדבר ח: ב),
"ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך" (דברים כח: ו)

גובה 32 ס"מ, רוחב 26 ס"מ

אוסף זיידע שולמן במוזיאון ישראל

מס' רישום:

B63.11.3352

118/450

אמנות ותרבות יהודית

במרכז דופן הרקע של המנורה נראית מנורת המקדש, ציפורים מעליה ושני עמודים סליליים מצדיה. כתובות הברכה מן התורה והציטוט בנושא המנורה מעניקים למנורה כוח קמיעי לברכה בבית ויחד עם העיצוב מעידים על הקשר בין בעלי המלאכה ובין סופרי הסת"ם שעיטרו כתובות ולוחות בדגמים דומים. קהילת היהודים בעיר תיטואן שבצפון מרוקו היתה מאות שנים מרכז תורני משגשג. אוכלוסייתה הורכבה ממגורשי ספרד ומיהודים שהגיעו אליה מערים אחרות במרוקו ומליוורנו שבאיטליה.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

בנז'מין, חיה, אורות בהרי האטלס. מנורות חנוכה מאוסף ז' שולמן במוזיאון ישראל, ירושלים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2003, עברית / אנגלית