Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מנורת חנוכה סיציליאנית משולשת מוקדמת

מנורת חנוכה סיציליאנית משולשת מוקדמת

מנורת חנוכה סיציליאנית משולשת מוקדמת

ברונזה יצוקה

גובה 15.8 ס"מ, רוחב 18.8 ס"מ

אוסף פויכטונגר, נרכש ונתרם בידי ברוך ורות רפפורט, ז'נווה

מס' רישום:

HF 0339

118/605

אמנות ותרבות יהודית

שני מקורות למנורה המשולשת קטנת-הממדים, אחד בספרד ואחד בסיציליה. מנורה זו מייצגת את המקור הסיצילאני שנדד למרוקו בדרום ולפולין בצפון. במרוקו היו השריגים האירופיים המחודדים והחלקים לשריגים מזרחיים מעוגלים ומעוטרים ומכלי השמן המעוגלים בעלי הפיות הקטומים - לארבעה מלבנים רחבים בעלי שמונה פיות מחודדות, ואילו בפולין היו מכלי השמן לבתי נרות וצורת המשולש הבסיסית התגלגלה למעין רהיט קטן.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

שחר, ישעיהו, אוסף פויכטונגר: מסורת ואמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1981