Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

אבן חופה ('טראושטיין')

אבן חופה ('טראושטיין')

אבן חופה ('טראושטיין')

אבן חול מגולפת

גובה 45 ס"מ, רוחב 63 ס"מ

מתנת עיריית בינגן באמצעות הקהילה היהודית בקלן, גרמניה

מס' רישום:

B66.09.1409

199/022

אמנות ותרבות יהודית

אבן חופה זו - דוגמה יחידה ששרדה - נקבעה לפי מנהג יהודי גרמניה בקיר הצפוני החיצוני של בית-הכנסת. כנגד האבן השליכו חתנים כוס לזכר חורבן בית-המקדש ולהרחקת רוחות רעות. הרעיון למהול את שמחת החתונה ברגעי אבל הקשורים לזיכרון היהודי הקולקטיווי מופיע כמוטיב חוזר גם בחיי היומיום והחג.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

3x50@50: IMJ Collection Highlights, The Israel Museum, Jerusalem, 2015