Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

מנורת חנוכה מעוטרת במזבח-אש ובאריות

מנורת חנוכה מעוטרת במזבח-אש ובאריות

מנורת חנוכה מעוטרת במזבח-אש ובאריות

ברונזה יצוקה

כתובת: "כי נר מצוה ותורה אור" (משלי ו: כג)

גובה 13.5 ס"מ, רוחב 16.2 ס"מ

אוסף שטיגליץ, ניתן למוזיאון בעזרת תרומה מאת אריקה ולודוויג יסלזון, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

B86.0013

118/853

אמנות ותרבות יהודית

במרכז דופן הרקע של המנורה נראה מזבח-אש דומה לזה שמופיע על "השקלים הדמיוניים" שהוטבעו החל במאה ה-15 באירופה. שקלים אלה נמכרו לצליינים כשקלים שקיבל כביכול יהודה איש קריות תמורת הסגרתו של ישו. הם עוצבו לפי תיאורו של הרמב"ן, שפירש בטעות את דימוי הגביע בשקלים עתיקים כ"מזבח קטורת".

מפרסומי מוזיאון ישראל:

בנז'מין, חיה, אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1987, עברית / אנגלית