Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתונת ממערכת תכריכים לאישה

כתונת ממערכת תכריכים לאישה

כתונת ממערכת תכריכים לאישה

אריג כותנה, רקמת פתילי כותנה

אוסף זיידע שולמן במוזיאון ישראל

מס' רישום:

B64.12.3993

אמנות ותרבות יהודית

מתחת לבגדי הכלולות לבשו החתן והכלה תכריכי כותנה או פשתן לבנים, שמיוחסות להם תכונות הגנה, ובהם עטפו לימים את גופם לאחר מותם. התכריכים הם חלק מהנדוניה ומעוטרים במוטיבים המשותפים גם לשמלת הכלולות. המרכזי שבהם הוא דגם לולייני (הנראה גם על מצבות בתטואן) הממחיש את מחזוריות הגורל והחיים, שאמנם יש להם התחלה וסוף, אך בו בזמן הם גם אינסופיים.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

יוהס, אסתר (עורכת), ארון הבגדים היהודי מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2014