Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

"השמלה הגדולה" ('ברבריסקה' או '[ל-]כסווא [ל-]כבירה')

"השמלה הגדולה" ('ברבריסקה' או '[ל-]כסווא [ל-]כבירה')

קטיפת משי, רקמה מאוחזת בסרטים ובחוטי מתכת מוזהבים על מגזרות קרטון, כפתורי כסף, פיליגרן

מתנת ז'ראר לוי, פריז, לכבוד נישואי בתו פטריציה שושנה לוי

מס' רישום:

B92.0515(a-g)

אמנות ותרבות יהודית

בגדי קטיפה כהים רקומים בחוטי זהב הם חלק מ'השמלה הגדולה' המלכותית של הכלה מתטואן. מתחת לבגדי הכלולות החגיגיים האלה לבשו החתן והכלה תכריכי פשתן לבנים, שמיוחסות להם תכונות הגנה, ובהם עטפו לימים את גופם לאחר מותם. התכריכים הם חלק מהנדוניה ומעוטרים במוטיבים המשותפים גם לשמלת הכלולות. המרכזי שבהם הוא דגם לולייני (הנראה גם על מצבות בתטואן) הממחיש את מחזוריות הגורל והחיים, שאמנם יש להם התחלה וסוף, אך בו בזמן הם גם אינסופיים.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

יוהס, אסתר (עורכת), ארון הבגדים היהודי מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2014