Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתר תורה ועליו תיאורי נשר, גריפונים ואריות

כתר תורה ועליו תיאורי נשר, גריפונים ואריות

כתר תורה ועליו תיאורי נשר, גריפונים ואריות

כסף יצוק, מקודח, חקוק ומוזהב חלקית

כתובת: "כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות [מסכת אבות ד: יג] שנת תפו לפ"ק"

גובה 30 ס"מ, קוטר 17 ס"מ

אוסף שטיגליץ, ניתן למוזיאון בעזרת תרומה מאת אריקה ולודוויג יסלזון, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

B86.0185

146/065

אמנות ותרבות יהודית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בנז'מין, חיה, אוסף שטיגליץ: יצירות מופת באמנות יהודית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1987, עברית / אנגלית