Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

אגן אישה מקושט בשיני שועלים

אגן אישה מקושט בשיני שועלים

אגן אישה מקושט בשיני שועלים

עצם ושיניים

אורך 41 ס"מ, רוחב 36 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1979-536

ארכיאולוגיה/פרהסטוריה

קישוטים אישיים כגון מחרוזות ושרשראות רווחו בתרבות הנטופית, וכמה מהם נמצאו בקברים כחלק מלבוש הנקבר או כמנחת קבורה. בקבר זה שבמערת היונים במערב הגליל, נמצאו עשרות רבות של חרוזים ושיני שועלים מחוררות אשר קישטו את הנקברת ונטמנו יחד עם עוד מנחות קבורה ייחודיות. יתכן ששיני השועלים סימלו את השתייכותה לקבוצה או למעמד מסוים בחברה.