Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צלמית ראש אדם

צלמית ראש אדם

צלמית ראש אדם

אבן גיר

גובה 6.8 ס"מ, רוחב 4 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1957-896

ארכיאולוגיה/פרהסטוריה

צלמית זאת של ראש אדם היא אחת מצלמיות האדם המעטות שמוכרות לנו מהתרבות הנטופית. נראה שהיא נשאה משמעות רוחנית בעיני יוצרה או זה שהחזיק בה. הצלמית משקפת היבט מסוים של השינוי החברתי שהתחולל בקרב אנשי תרבות זו בפעם הראשונה בתולדות האנושות : המעבר להתיישבות קבע. עם המעבר ליישובי קבע, החלו הנטופים לפתח מנגנונים להתמודדות עם קבוצת אנשים גדולה שחיה יחדיו. ניצניה של מה שכונה אלפי שנה מאוחר יותר דת נזרעו באותה תקופה.

תערוכות:

בראשית: הסיפור האמיתי, הולדת המיתולוגיה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 13/07/2005 - 22/04/2006
1001 דמויות: מסדנתו של יעקב קאופמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 10/12/2020 - 31/10/2021