Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

קנקנית

קנקנית

קנקנית

טין

גובה 24.2 ס"מ, קוטר 11.8 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

1993-870

ארכיאולוגיה/פרהסטוריה

החברות החקלאיות הראשונות באזורנו החלו להשתמש בכלי חרס לאחסון ובישול באופן נרחב רק לאחר ביות הצמחים והחיות הראשונות. מאז הלך השימוש בהם והתפשט, צורתם ועיטוריהם השתנו תכופות והם היו לכלי העיקרי במחקר הארכאולוגי לסיווג תקופות ותרבויות.