Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צלמית אלה

צלמית אלה

צלמית אלה

טין

גובה 15.1 ס"מ, רוחב 6.9 ס"מ

רשות העתיקות
IAA:

2002-1187

ארכיאולוגיה/פרהסטוריה

האלים הראשונים נולדו בקרב הקהילות החקלאיות לפני כ- 8,000 שנה, ודימוייהם היו צלמיות טין שעוצבו כאלה-אישה. עיני האלה שדמו לגרעיני דגן או לגלעיני תמר ציינו פריון, והצבע האדום שעקבותיו שרדו סימל אדמה וחיים. הכובע הגבוה שלראשה מזכיר את כיסויי הראש של שליטים ואלים באומנות המזרח הקדום.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

כהן-עוזיאלי, טניה, קיצור תולדות האנושות: התערוכה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2015

תערוכות:

בראשית: הסיפור האמיתי, הולדת המיתולוגיה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 13/07/2005 - 22/04/2006
קיצור תולדות האנושות, מוזיאון ישראל, ירושלים, 01/05/2015 - 02/01/2016
נופי גוף: מצלמיות פריון לאמנות העכשיו, מוזיאון ישראל, ירושלים, 21/02/2020 - 05/04/2021