Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

טבעת ועליה ראשו של הרפוקרטס

טבעת ועליה ראשו של הרפוקרטס

טבעת ועליה ראשו של הרפוקרטס

זהב

הלוחית: גובה 1.5 ס"מ, רוחב 1.1 ס"מ

אוסף הרי שטרן, שציווה קורט שטרן, לונדון, למוזיאון ישראל, לזכר הוריו ואחיו שנספו בסוביבור

מס' רישום:

76.43.2364

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה קלאסית

פסלונים קטנים, תכשיטים וקמעות המתארים את דמותו של הרפוקרטס הפעוט שימשו סגולה נגד עין הרע. משוררים יוונים ורומים מאוחרים יותר טעו בהבנת הדימוי והפכו את הרפוקרטס לאל השקט והחשאיות.

תערוכות:

עשויים להפליא, מוזיאון ישראל, ירושלים, 19/12/2008 - 13/06/2009