Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

שבר תבליט מקבר המתאר את מנחות הקבורה המקובלות המונחות לפני הנפטר: לחם, בשר, יין, בירה, פרות וירקות

שבר תבליט מקבר המתאר את מנחות הקבורה המקובלות המונחות לפני הנפטר: לחם, בשר, יין, בירה, פרות וירקות

שבר תבליט מקבר המתאר את מנחות הקבורה המקובלות המונחות לפני הנפטר: לחם, בשר, יין, בירה, פרות וירקות

אבן גיר

גובה 30 ס"מ, רוחב 58 ס"מ

מתנת קרן ראובן ועדית הכט, חיפה

מס' רישום:

71.089.0339

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה מצרית
תערוכות:

אימוגליפים: מכתב החרטומים לאימוג'י, מוזיאון ישראל, ירושלים, 16/12/2019 - 12/10/2020