Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

איזיס מחזיקה קורנוקופיה והרפוקרטס עומד לימינה

איזיס מחזיקה קורנוקופיה והרפוקרטס עומד לימינה

איזיס מחזיקה קורנוקופיה והרפוקרטס עומד לימינה

טרקוטה

גובה 18 ס"מ

מתנת ד"ר קתרין וד"ר ג'יימס ה' שוורץ, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

2006.28.51

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה קלאסית

איזיס הייתה אלה מצרית קדומה ובתקופה ההלניסטית זוהתה עם דמטר ואפרודיטה וזכתה לפופולריות עצומה. היא ייצגה את האם והרעיה האידאלית, הייתה פטרונית הטבע והמאגיה, וגם אלת המלחים. פולחן הרפוקרטס היה מפולחני המסתורין הנפוצים ביותר במצרים התלמית וברומא. הרפוקרטס, שניחן בכוחות המאגיה של אמו איזיס, היה האנשה של התחדשות הטבע באביב. כמו במצרים הקדומה, הוא תואר בדמות נער צעיר שתלתל צונח על רקתו ואצבעו בפיו.