Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

הרפוקרטס שוכב ומחזיק כלי

הרפוקרטס שוכב ומחזיק כלי

הרפוקרטס שוכב ומחזיק כלי

טרקוטה, עם שרידי צבע לבן

גובה 14.5 ס"מ

מתנת ד"ר קתרין וד"ר ג'יימס ה' שוורץ, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

2006.28.48

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה קלאסית

פסלונים פשוטים אלו מפאיום שבמצרים, ששימשו בפינות-מקדש ביתיות, נוצרו בוודאי בידי אומנים מצרים למען אוכלוסייה שאינה מקומית. פולחן הרפוקרטס היה מפולחני המסתורין הנפוצים ביותר במצרים התלמית וברומא. הרפוקרטס, שניחן בכוחות המאגיה של אמו איזיס, היה האנשה של התחדשות הטבע באביב.

תערוכות:

שלושה אמנים, אוסף אחד - ינקה שוניברי - אדמה, אוויר, אש ומים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 26/07/2010 - 08/01/2011