Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צפת

צפת

ישראלי (יליד אוקראינה), 1985-1891

צפת

צבע מים וגיר שחור על נייר

גובה 633 מ"מ, רוחב 621 מ"מ

רכישה בנדיבות קרן ריקליס

© עיזבון האמן
מס' רישום:

B69.0313

אמנויות/רישומים והדפסים

יוסף זריצקי היה אחת הדמויות המשפיעות ביותר באמנות הישראלית. הוא שאף להביאאליה אופני הבעה מודרניסטיים, ובשפתו האישית התמזגו הסגנון הבינלאומי עם האור הארצישראלי. זריצקי למד באקדמיה לאמנות בקייב והושפע מצבעי-המים של מיכאיל וְרוּבֶּל – דרכו השיטתית של האמן הרוסי לבנות תמונה באמצעות נגיעות קטנות דמויות פסיפס ניכרת בעיקר בעבודותיו המוקדמות של זריצקי. לאחר עלייתו ארצה ב-1923 הסיט את שיטת ה"פסיפס" של ורובל לשימוש חופשי ברישומי מכחול תוססים שאת ההשראה להם שאב ממוטיבים ממולדתו ומארצו החדשה. עד 1941 הגביל את עצמו בעיקר לצבעי-מים.

"צפת" נעשה קרוב לוודאי בשנתו השנייה בארץ והוא משקף את תגובתו המוקדמת לאקלים ולנוף המקומיים ואת דרכו לחלק את הקומפוזיציה לאזורי "כהות" ולאזורי "בהירות". בעוד השטח הכהה משמאל מגובש פחות ומרמז בעיקר על האווירה הרוחנית של צפת – ערש הקבלה – בחלק הבהיר נראים פרטים ממשיים של בתים ושל צמחייה.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

פרי-להמן, מאירה, מאה יצירות על נייר מאוסף מוזיאון ישראל, ירושלים, 1986, עברית / אנגלית

תערוכות:

מאה יצירות על נייר מאוסף מוזיאון ישראל, ירושלים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 01/06/1986 - 30/08/1986
בחזרה לטבע: רישומי נוף מאת אמני-מופת, מוזיאון ישראל, ירושלים, 02/06/2013 - 06/10/2013