Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

הצעת שיקום לקיר מחצבה, מן הסדרה “מחצבת נשר“

הצעת שיקום לקיר מחצבה, מן הסדרה “מחצבת נשר“

ישראלי, יליד גרמניה, 1977-1916

הצעת שיקום לקיר מחצבה, מן הסדרה “מחצבת נשר“

גרפיט, מגוון, דיות, גואש, עט כדורי והֶדבֵּק על נייר

גובה 113 מ"מ, רוחב 221 מ"מ

רכישה בנדיבות קרן ריקליס

מס' רישום:

B74.0043

אמנויות/רישומים והדפסים

דנציגר חיפש ביטוי אמנותי למיוחד במינו בארץ-ישראל. בשנות ה-30 הוא נמנה עם ה"כנענים", אשר ראו בהתחברות לשורשים הקדומים של הארץ ושל העמים שישבו בה בעבר את המקור לזהות הישראלית האמיתית, ופסלו "נמרוד" מ-1938 – ציון דרך חשוב באמנות הישראלית – מבטא השקפה זו במלוא עוזהּ.

בעשור האחרון לחייו ביקש דנציגר לשקם את הטבע שנהרס בידי האדם ולהשיב על כנו את המאזן האקולוגי. המיזם החשוב ביותר שלו היה שיקום חלקי של מחצבת "נשר" הנטושה ליד חיפה, שכרייה ממושכת בה פגעה קשות במדרונות הכרמל – הוא תכנן את השיקום ותיעד אותו ברישומים שעסקו בהיבטיו השונים. כאן מוצעת שתילה של עצים, של שיחים ושל שרכים בחלקי ההר. העבודה נמשכה תשעה חודשים ב-1971, ובסופם הפכה הפרצה הפעורה במדרון ההר לארץ ירוקה.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

פרי-להמן, מאירה, מאה יצירות על נייר מאוסף מוזיאון ישראל, ירושלים, 1986, עברית / אנגלית

תערוכות:

מאה יצירות על נייר מאוסף מוזיאון ישראל, ירושלים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 01/06/1986 - 30/08/1986
בחזרה לטבע: רישומי נוף מאת אמני-מופת, מוזיאון ישראל, ירושלים, 02/06/2013 - 06/10/2013
חדר אמן: יצחק דנציגר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 22/05/2016 - 31/12/2016