Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צלמית של בא, ציפור בעלת ראש אדם המייצגת את רוח הנפטר, הנעה בחופשיות בין ממלכת החיים והמתים

צלמית של בא, ציפור בעלת ראש אדם המייצגת את רוח הנפטר, הנעה בחופשיות בין ממלכת החיים והמתים

צלמית של בא, ציפור בעלת ראש אדם המייצגת את רוח הנפטר, הנעה בחופשיות בין ממלכת החיים והמתים

ברונזה

גובה 9.4 ס"מ, רוחב 3.5 ס"מ

מתנת אברהם גוטרמן, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

97.063.0110

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה מצרית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בן-תור, דפנה, המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1997

תערוכות:

המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 02/10/1997 - 28/10/1997
המומיה: סוד החניטה המצרית, מוזיאון ישראל, ירושלים, 27/07/2016 - 22/04/2017