Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

ליד אטרטה

ליד אטרטה

צרפתי, 1926-1840

ליד אטרטה

פסטל על נייר

גובה 207 מ"מ, רוחב 405 מ"מ

מתנת אברהם מ' אדלר, ניו-יורק, באמצעות קרן התרבות אמריקה-ישראל

מס' רישום:

B71.0204

אמנויות/רישומים והדפסים

מילדותו הכיר קלוד מונה את הכפרים לחופי נורמנדי; סביב 1868 הוא שכר בית סמוך לכפר הדייגים אֶטרֶטָה, ורישום זה ככל הנראה מאז. צבעיו המעומעמים רווחו ביצירותיו משנים אלה והיו תגובת נגד לצבעוניות העזה שאפיינה קודם את ציוריו. עם זה, הוא ניצל את מכלול האפשרויות הציוריות הטמונות בפסטל – בהבחנה הצבעונית העדינה בין הים לחול ובמרקם העשיר של הצמחייה ושל סירת הדייגים ובתי הסירות הבלויים. הגישה המרוכזת, שהביאה לסילוק דמויות האדם ולצמצום היסודות לים, לסירות ולסלעים, שחררה את מונה להתמסר להעשרת פני השטח. חוץ מבביתו שבז'יוורני, הוא צייר באטרטה יותר מבכל מקום אחר, ובשנים 1886-1883 אף חזר וצייר שם יותר מ-50 יצירות.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

פרי-להמן, מאירה, מאה יצירות על נייר מאוסף מוזיאון ישראל, ירושלים, 1986, עברית / אנגלית

תערוכות:

מאה יצירות על נייר מאוסף מוזיאון ישראל, ירושלים, מוזיאון ישראל, ירושלים, 01/06/1986 - 30/08/1986
בחזרה לטבע: רישומי נוף מאת אמני-מופת, מוזיאון ישראל, ירושלים, 02/06/2013 - 06/10/2013
מפיקאסו עד קנטרידג': חגיגה על נייר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 08/07/2021 - 31/12/2021