Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

שבר רעשן טקסי בצורת סמלה של חתחור, הפרה השמימית ואלת האהבה והמוזיקה

שבר רעשן טקסי בצורת סמלה של חתחור, הפרה השמימית ואלת האהבה והמוזיקה

שבר רעשן טקסי בצורת סמלה של חתחור, הפרה השמימית ואלת האהבה והמוזיקה

תרכיב מזוגג

גובה 9 ס"מ, רוחב 7 ס"מ

מתנת אברהם גוטרמן, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

97.063.0177

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה מצרית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בן-תור, דפנה, המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1997

תערוכות:

המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 02/10/1997 - 28/10/1997