Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

שבר מעיטור של חפץ פולחני ועליו דמות אל השמש רע-הוראח'תי, מיזוג של רע עם "הורוס של שני קווי האופק"

שבר מעיטור של חפץ פולחני ועליו דמות אל השמש רע-הוראח'תי, מיזוג של רע עם

שבר מעיטור של חפץ פולחני ועליו דמות אל השמש רע-הוראח'תי, מיזוג של רע עם "הורוס של שני קווי האופק"

עץ צבוע

גובה 17.5 ס"מ, רוחב 10.7 ס"מ

מתנת אברהם גוטרמן, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

97.063.0121

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה מצרית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בן-תור, דפנה, המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1997

תערוכות:

המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 02/10/1997 - 28/10/1997
אימוגליפים: מכתב החרטומים לאימוג'י, מוזיאון ישראל, ירושלים, 16/12/2019 - 12/10/2020