Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

צלמית מאעת יושבת ולראשה נוצת יען, סימן ההיכר שלה

צלמית מאעת יושבת ולראשה נוצת יען, סימן ההיכר שלה

צלמית מאעת יושבת ולראשה נוצת יען, סימן ההיכר שלה

ברונזה

גובה 7.4 ס"מ, רוחב 2 ס"מ

מתנת אברהם גוטרמן, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

97.063.0047

ארכיאולוגיה/ארכיאולוגיה מצרית
מפרסומי מוזיאון ישראל:

בן-תור, דפנה, המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1997

תערוכות:

המצרים הקדמונים בני האלמוות: אמנות מצרית עתיקה מאוסף אברהם גוטרמן, מוזיאון ישראל, ירושלים, 02/10/1997 - 28/10/1997
אימוגליפים: מכתב החרטומים לאימוג'י, מוזיאון ישראל, ירושלים, 16/12/2019 - 12/10/2020