Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

רב־מלאך מיכאל

רב־מלאך מיכאל

רב־מלאך מיכאל

צבעי-שמן על בד

גובה 110.7 ס"מ, רוחב 110.7 ס"מ

אוסף ארתור ומדלן שאלט לג'ואה, שציוותה מדלן שאלט לג'ואה, ניו-יורק, לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

B00.0137

אמנויות/יבשת אמריקה

רבי-מלאכים חמושים או מלאכים-חיילים היו מוטיבים אנדיים רווחים. אלה מופיעים גם באמנות הספרדית אך באמנות האנדים הם מתאפיינים בכנפיהם הצבעוניות. לבושם המפואר הוא חיקוי של תלבושת המשנה־למלך הספרדי ובידיהם כלי נשק - חלק מקישוטיהם הסמליים. תיאור מלבושם היה חשוב מן התיאור האנטומי של גופם, וצבעי היצירות שהם תוארו בהן - חשובים מן הקו. הדימויים האנדיים שהיו חלק ממערכת הסמלים הקדם-קולומביאנית העתיקה שלטו בעיקר באריגים ובעבודת הנוצות. כיסויי ראש מנוצות, כתרים ומלבושים כגון אלה המוצגים בתמונה זכו להערכה רבה בתרבות האנדית.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

Apter-Gabriel, Ruth (Ed.), The Arthur and Madeleine Chalette Lejwa Collection in the Israel Museum, The Israel Museum, Jerusalem, 2005