Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

פנים סדנה עם "מירוץ המשוכות"

פנים סדנה עם

צרפתי, 1834-1917

פנים סדנה עם "מירוץ המשוכות"

צבעי-שמן על בד על לוח עץ

גובה 27 ס''מ, רוחב 41 ס''מ

אוסף סם שפיגל, צווה לידידי מוזיאון ישראל בארה"ב

מס' רישום:

B97.0493

אמנויות/אמנות מודרנית

אדגר דגה קיבל חינוך אקדמי אמנותי יסודי. הוא למד אצל אחד מתלמידי אנגר וסיים את הקורס באקול דה-בוזאר. תחילה ניסה את ידו בציור היסטורי מסורתי, אך חיש מהר מאס בסוגה הזאת וב-1874 כבר השתתף בארגון התערוכה האימפרסיוניסטית הראשונה ואף הציג בה בעצמו. כמו האימפרסיוניסטים האחרים, שאב דגה את נושאיו מחיי היומיום של זמנו והעדיף בבירור מוטיבים עירוניים מודרניים. ואולם ציוריו שונים מציורי עמיתיו האוונגרדיסטים בנקודות שונות: הוא מיעט לצייר נופים, הוא שם את הדגש ברישום, הוא העדיף לצייר סצנות מוארות באור מלאכותי ויצר את מרבית עבודותיו בסדנה ולא תחת כיפת השמים.

כבר בתמונותיו ההיסטוריות הראשונות של דגה אפשר היה לראות שסוסים הילכו עליו קסם מראשית דרכו. ואכן, עניינו בהם הלך והתפתח לכדי עיסוק מתמיד במירוצי סוסים. אחד מציוריו המוקדמים בנושא זה נקרא "תמונה ממירוץ המשוכות: הרכב שנפל". הבד הגדול הזה הוצג בסלון הרשמי בשנת 1866 והוא מעיד על רצונו של האמן להקנות ממד מונומנטלי לנושא מודרני. אין לדעת כיצד בדיוק נראתה התמונה הזאת כאשר הוצגה לראשונה, שכן דגה חזר ועיבד אותה לפחות פעמיים – לראשונה ב-1880 בקירוב ובשנית ב-1897 בקירוב – והוסיף לה ושינה אותה במידה ניכרת.

הציור שלפנינו, "פנים סדנה עם 'מירוץ המשוכות'", קשור ללא ספק לתמונה "מירוץ המשוכות" מ-1866, אך קשה לתארך אותו וקשה לפענחו. בעבר נהגו לשייך אותו לתקופה שצויר "מירוץ המשוכות", אולי כמתווה לו, אך ייתכן שהוא בעצם תיאור של פנים סדנתו של דגה, שצויר כעבור כמה שנים. ג'ין בוגס מעלה את האפשרות שהוא צויר במועד סמוך להצעתו של אחיה של מרי קסאט, בסביבת שנת 1880, לרכוש את התמונה "מירוץ המשוכות". העדות הסגנונית דומה שתומכת באפשרות זו. ייתכן שדגה צייר את מתווה השמן הזה, שמרביתו מוקדשת לתיאור "מירוץ המשוכות", כדי שיהיה בידו מסמך המתעד את הקומפוזיציה המקורית, ואולי כדי לתעד את גרסתו המתוקנת, שעליה עבד באותה עת.

ביצירה שלפנינו, הציור "מירוץ המשוכות" באחת מגרסותיו תופס כשני שלישים מן השטח. בימין התמונה למטה כתם כחול-אפרפר המרמז אולי על גבו של מתבונן. שתי עבודות נוספות תלויות על הקיר מימין, מעליו. הקיצונית בשתיים היא כנראה רישום הכנה לאחד משני הרכבים שעל סוסיהם ב"מירוץ המשוכות". בשנייה נראים קווי מתאר של דמות עירומה עומדת על רקע ירוק-אפור. כללית, "פנים סדנה" מצוירת במשיכות רחבות ומהירות של צבע מדולל. בציור-שבתוך-ציור הקפיד דגה יותר על בהירות הפרטים של הרכבים והסוסים, ואילו את הנוף תיאר בשטחיות וכלאחר יד.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

רחום, סטפני, אוסף סם שפיגל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1993, עברית / אנגלית

אימפרסיוניסטים ופוסט-אימפרסיוניסטים: ציור ופיסול מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2006, עברית / אנגלית

תערוכות:

אוסף סם שפיגל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 22/06/1993 - 29/08/1993
האמן והסטודיו, מוזיאון ישראל, ירושלים, 12/09/2014 - 02/08/2015

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London