Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

כתר תורה ורימונים

כתר תורה ורימונים

כתר תורה ורימונים

כסף רקוע ומוחתם

הכתר: גובה 41 ס"מ, קוטר 35 ס"מ

רכישה בנדיבות ילדי משפחת וייס לזכר אביהם דוד וייס

מס' רישום:

B92.1542, B92.1544(a-b)

146/073, 147/353(a-b)

אמנות ותרבות יהודית

עיר הנמל עדן יושבת על נתיב מסחר שבין המזרח הרחוק לבין המערב ונוכחות יהודית היתה בה כבר במאה ה-10. כתר התורה הזה – בצורתו הלא-שגרתית שרימונים שלובים בה – הוא מיזוג של סגנון תימני עם מוטיבים זרים, המעיד על אופייה הקוסמופוליטי של הקהילה. העיטור העשיר כולל דגמים גאומטריים וציטוטים מן המקרא – מספר שמות, מתהילים ומהנביאים ישעיה, יחזקאל ומלאכי.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

מוצ'בסקי-שנפר, אסתר, יהודי תימן: אלפיים שנות תרבות ומסורת, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2000, עברית / אנגלית

The Jewish World 365 Days, from the Collections of The Israel Museum, Jerusalem, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., New York, USA, 2004, אנגלית

צלמונה, יגאל (עורך), 40 יצירות-מופת של יופי וקדושה מאוסף מוזיאון ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2005

The Israel Museum, Publisher: Harry N. Abrams, Inc., 2005

3x50@50: IMJ Collection Highlights, The Israel Museum, Jerusalem, 2015

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London