מוזיאון ישראל, ירושלים
Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

“כלי מידה“ לנטילת ידיים (?)

“כלי מידה“ לנטילת ידיים (?)

“כלי מידה“ לנטילת ידיים (?)

אבן גיר

ימין: גובה 19.4 ס"מ, קוטר 12.8 ס"מ

שמאל: גובה 8 ס"מ, קוטר 7.5 ס"מ

רשות העתיקות
מס' רישום:

97.74(148)

IAA:

346259-פ

ארכיאולוגיה/היכל הספר
מפרסומי מוזיאון ישראל:

Sussman, Ayala and Peled, Ruth, eds., Dead Sea Scrolls: An Exhibition of Scrolls and Archaeological Objects from the Collection of the Israeli Antiquities Authority, Library of Congress, Washington D.C., 1993

רויטמן, א' (עורך), יום בקומראן, החיים בכת מדבר יהודה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1997

Roitman, A., The Bible in the Shrine of the Book: From the Dead Sea Scrolls to the Aleppo Codex, The Israel Museum, Jerusalem, 2006

תערוכות:

Scrolls from the Dead Sea: The Ancient Library of Qumran, Library of Congress, 29/04/1993 - 01/08/1993
The Dead Sea Scrolls: Ancient Civilation an Modern Scholarship, New York Public Library, 02/10/1994 - 08/01/1995
סוד ההיכל: בעקבות מגילת המקדש, מוזיאון ישראל, ירושלים, 30/05/2003 - 12/04/2004
יום בקומראן: החיים בכת מדבר יהודה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2004