Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

קטע סל

קטע סל

קטע סל

עלעלי תמר

גובה 20.5 ס"מ, רוחב 37 ס"מ

רשות העתיקות
מס' רישום:

2004.28(311)

IAA:

577006

ארכיאולוגיה/היכל הספר
תערוכות:

יום בקומראן: החיים בכת מדבר יהודה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2004