מוזיאון ישראל, ירושלים
Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

שעון שמש (?)

שעון שמש (?)

שעון שמש (?)

אבן גיר

קוטר 14.5 ס"מ

רשות העתיקות
מס' רישום:

97.74(134)

IAA:

346257-פ

ארכיאולוגיה/היכל הספר
מפרסומי מוזיאון ישראל:

"From Dawn to Dusk amongst the Qumran Sectarians: The Concept of Time", A Day at Qumran, The Dead Sea Sect and Its Scrolls, רויטמן, א' (עורך), The Israel Museum, Jerusalem, 1997

Roitman, A., The Bible in the Shrine of the Book: From the Dead Sea Scrolls to the Aleppo Codex, The Israel Museum, Jerusalem, 2006

תערוכות:

סוד ההיכל: בעקבות מגילת המקדש, מוזיאון ישראל, ירושלים, 30/05/2003 - 12/04/2004
יום בקומראן: החיים בכת מדבר יהודה, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2004