Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

גלוסקמת "סימון בונה ההיכל"

גלוסקמת

גלוסקמת "סימון בונה ההיכל"

אבן גיר רכה
ארמית

רשות העתיקות
IAA:

1968-441

ארכיאולוגיה/התקופה ההלניסטית, רומית וביזנטית

הורדוס העסיק עשרת אלפים בעלי מלאכה ואלף כוהנים בבניית בית המקדש. סימון — צורה יוונית של השם שמעון — היה אחד מהם. הגלוסקמה שבה נקבר פשוטה וחסרת עיטור, אולם הכתובות חרותות עליה בכתב קריא וברור: "סמונ בנה הכלה" על הדופן הרחבה) ו"סמונ בנא הכלה" (על הדופן הצרה). יש לשער כי סימון היה בעל קצוע, ותרומתו להקמת המקדש זיכתה אותו בעיני משפחתו בתואר הכבוד “בונה ההיכל“.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

פרלמן, משה, מגילות ים המלח בהיכל הספר, מוזיאון ישראל, ירושלים, 1988, עברית / אנגלית

תערוכות:

סוד ההיכל: בעקבות מגילת המקדש, מוזיאון ישראל, ירושלים, 30/05/2003 - 12/04/2004