מוזיאון ישראל, ירושלים
Close
Close

נגישות

Interface

Adjust the interface to make it easier to use for different conditions.

עכסים 'דבליז'

עכסים 'דבליז'

עכסים 'דבליז'

כסף בעבודת תבליט ובריקוע

גובה 6.5 ס"מ, קוטר 6 ס"מ

רכישה בנדיבות קרן פריץ וקמילה הולנדר, שטוקהולם

מס' רישום:

B71.0042

אמנות ותרבות יהודית

לתכשיט זה ממדים יוצאי-דופן והוא אופייני לעבודת הצורפות בלוב הן בטכניקה הן בדגמים. הצורפים בלוב היו ברובם המכריע יהודים, ושלא כמקובל בארצות צפון אפריקה האחרות, היו מופקדים גם על בדיקת החומרים ועל טביעתם בחותמת האיכות.

מפרסומי מוזיאון ישראל:

בן עמי, עליה (עורכת), עטור מצחך: מתיבת התכשיטים של עדות ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 2002

תערוכות:

עטור מצחך: מתיבת התכשיטים של עדות ישראל, מוזיאון ישראל, ירושלים, 01/01/2000 - 30/09/2002

Digital presentation of this object was made possible by:
The Pidem Fund, London